Podľa vašich požiadaviek vypracujeme všetky doklady a podáme ohlásenia zmien na príslušné orgány. Pred prípravou dokladov s Vami prejdeme vaše požiadavky a nájdeme riešenie. 

Máme skúsenosti aj s komplikovanými prípadmi:

POZOR !!! V  prípade ak si fyzická osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby  ( konateľ ) nesplní povinnosť :

a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom ( do 30 dní ),

b) predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom ( do 30 dní ),

c) ustanovenú podľa osobitného predpisu.

jej registrovaný súd uloží pokutu až do výšky 3.100,- € ( § 11 zák. 530/2003 )


V prípade ak ste si nesplnili povinnosť ako konateľ spoločnosti ( nepodali ste včas návrh na zmenu zapísaných údajov) a hrozí Vám sankcia podľa § 11 zák 530/2003 obráťte sa na nás pomôžeme Vám.


Ponúkame:

Zabezpečíme pre Vás kompletnú korporátnu agendu  a realizáciu všetkých zmien zapísaných údajov v Obchodnom registri.

( všetky právne úkony sú poskytované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby )

Cena za zmeny je od 63,- € – závisí od náročnosti  jednotlivých úkonov a ich počtu.

Ak si objednáte virtuálne sídlo u nás s viazanosťou 12 mesiacov zmena sídla v Obchodnom registri len 33,- €, vrátane súdneho poplatku

Pri viazanosti 6 mesiacov zmena sídla v Obchodnom registri len 53,- €, vrátane súdneho poplatku.

Mohlo by Vás tiež zaujímať.