V prípade ak máte niekoľko spoločností a tieto už nie sú potrebné pre Vaše podnikanie ( zaťažuje Vás platenie daňovej licencie ) je zlúčenie spoločností  najrýchlejší proces ako sa zbaviť s.r.o.. Jedná sa o zrušenie spoločnosti s právnym nástupcom, t.j. nástupnícka spoločnosť preberá na seba všetky záväzky. Spoločnosť je vymazaná z obchodného registra do 5 dní. Cena za zlúčenie je od 499,- € ( v cene sú zahrnuté súdne poplatky a poplatok za notársku zápisnicu )

Vypracujeme Vám všetky potrebné doklady  a zabezpečíme spísanie notárskej zápisnice. Následne podáme za Vás návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Po ukončení celého procesu Vám odovzdáme všetky  doklady.

Pozor nie je možné zlúčiť spoločnosti ak sa niektorá so zlučovaných spoločností nachádza v kríze, alebo v konkurze !!! 

V prípade záujmu prekonzultujeme s Vami túto možnosť zlúčenia, a navrhneme Vám zákonné riešenie.