V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť najčastejšie otázky a odpovede ohľadom vedenia účtovníctva, vystavovania faktúr, transferového oceňovania a pod.

Jednotlivé otázky dopĺňame a odpovede aktualizujeme podľa aktuálnej zmeny legislatívy.