Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Virtual address s.r.o. pre poskytovanie služieb

Registračného sídla ( v skratke – VOP ) – na stiahnutie,

platné od 10.03.2019

 

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo Jesenná 22, Košice


 

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo Alejová 5, Košice 


 

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo ( a Registračné sídlo EASY )

Južná trieda 4B, Košice

 

Podmienky ochrany osobných údajov Virtual address s.r.o.

platné od 13.11.2018

pdf

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Virtual address s.r.o. pre poskytovanie služieb

Registračného sídla ( v skratke – VOP ) – po ukončení platnosti


 

Južná trieda 4B – platnosť do 10.03.2019

 

 

 

 

pdf
Jesenná 221 – platnosť do 10.03.2019

 

 

 

 


pdf
Alejová 5 – platnosť do 10.03.2019