VOP Virtual address s.r.o.VOP Virtual address s.r.o.VOP Virtual address s.r.o.OOU Virtual address s.r.o.
VOP - Jesenná 22, platné od 10.03.2019VOP - Južná trieda 4B, platné od 10.03.2019OOU, platné od 13.11.2018
VOP Vaše sídlo Košice s.r.o.VOP Vaše sídlo Košice s.r.o.VOP Vaše sídlo Košice s.r.o.OOU Vaše sídlo Košice s.r.o.
VOP - Jesenná 22, platné od 04.05.2019VOP - Južná trieda 4B, platné od 04.05.2019VOP - Jenisejská 45A, platné od 14.05.2019OOU, platné od 14.05.2019
VOP Vaše sídlo Košice s.r.o.
Trvalý a Prechodný pobyt
OOU Vaše sídlo Košice s.r.o.
Trvalý a Prechodný pobyt
VOP Vaše sídlo Košice s.r.o.Trvalý a Prechodný platné do 1.7.2019OOU Vaše sídlo Košice s.r.o. pre službu Trvalý a Prechodný pobyt platné od 1.7.2019

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Virtual address s.r.o. pre poskytovanie služieb

Registračného sídla ( v skratke – VOP ) – po ukončení platnosti


 

Južná trieda 4B – platnosť do 10.03.2019

 

 

 

 

pdf
Jesenná 221 – platnosť do 10.03.2019

 

 

 

 


pdf
Alejová 5 – platnosť do 10.03.2019