Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Virtual address s.r.o. pre poskytovanie služieb

Registračného sídla ( v skratke – VOP ) – na stiahnutie,

platné od 13.11.2018


Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo ( a Registračné sídlo EASY )

Južná trieda 4B, Košice


pdf

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo Jesenná 22, Košice


pdf

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Registračné sídlo Alejová 5, Košice 


Podmienky ochrany osobných údajov Virtual address s.r.o.

platné od 13.11.2018

pdf