IČO Meno spol. dátum zápisu Cena bez sídla Cena so sídlom na 1 rok
53 528 620 VA-17 s.r.o. 09.01.2021 380,- € 530,- €
53 345 967 VA-18 s.r.o. 12.01.2021 380,- € 530,- €

Spoločnosti nikdy nepodnikali, sú bez záväzkov a pohľadávok a sú pripravené na predaj.

Tieto spoločnosti sú zapísané v Živnostenskom registri, Obchodnom registri a sú zaregistrované pre daň z príjmu na Daňovom úrade ( nie sú platcami DPH ).

Pri kúpe spoločnosti Reade made môžte podnikať do niekoľkých hodín, nakoľko sa stávate konateľom dňom vymenovania. 

Spoločnosť bez sídla:

V cene je prevod obchodného podielu, všetky zmeny ( zmena obchodného mena, zmena sídla, odvolanie a vymenovanie konateľa, doplnenie predmetov podnikania )

Spoločnosť so sídlom:

V cene je prevod obchodného podielu, všetky zmeny ( zmena obchodného mena, zmena sídla, odvolanie a vymenovanie konateľa, doplnenie predmetov podnikania )

Sídlo na adrese Južná trieda 4B, 040 01 Košice-mestská časť Juh, vrátane všetkých služieb (SMS notifikácia o došlej pošte, preberanie zásielok, vrátane doporučených, skenovanie pošty a online prístup k naskenovanej pošte, preposielanie pošty 1 x mesačne na adresu v SR )