Spoločnosti nikdy nepodnikali, sú bez záväzkov a pohľadávok a sú pripravené na predaj.

Tieto spoločnosti sú zapísané v Živnostenskom registri, Obchodnom registri a sú zaregistrované pre daň z príjmu na Daňovom úrade.

Pri kúpe spoločnosti Reade made môžte podnikať do niekoľkých hodín, nakoľko sa stávate konateľom dňom vymenovania. 

Zoznam READY MADE s.r.o. – TU

Spoločnosť bez sídla:

V cene je prevod obchodného podielu, všetky zmeny ( zmena obchodného mena, zmena sídla, odvolanie a vymenovanie konateľa, doplnenie predmetov podnikania )

Spoločnosť so sídlom:

V cene je prevod obchodného podielu, všetky zmeny ( zmena obchodného mena, zmena sídla, odvolanie a vymenovanie konateľa, doplnenie predmetov podnikania )

Sídlo na V Košiciach, Prešove, Bratislava, Banskej Bystrici