Založenie spoločnosti si vyžaduje znalosti obchodného zákonníka, súvisiacich zákonov, nariadení a vyhlášok. Z tohto dôvodu je to komplikovaný proces. Naša spoločnosť sa zakladaniu s.r.o. venuje už niekoľko rokov. Sledujeme jednotlivé legislatívne zmeny a pri vypracovaní jednotlivých dokumentov prihliadame na konkrétne požiadavky klienta. ( všetky doklady  sú vypracované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby ) Návrh na zápis spoločnosti podávame prostredníctvom elektronického podania, čím je súdny poplatok v polovičnej výške.

Cena kompletného založenia, vrátane súdneho poplatku je 309,- € ( v cene je neobmedzený počet voľných živností ). Všetky úkony, vrátane vypracovania potrebných dokladov urobíme za Vás.

Ak si u nás objednáte virtuálne sídlo balík M na 2 roky, alebo balík XL na 1 rok tak založenie s.r.o. máte za 170,- € vrátane súdneho poplatku.

Konzultácie poskytujeme telefonicky, ale radi Vás privítame aj na osobnej konzultácii v našej kancelárii na Jenisejskej 45A, 040 12 Košice.

 

V cene založenia s.r.o. sú obsiahnuté tieto úkony:
 • Poradenstvo pred založením ( pomôžeme Vám s výberom jednotlivých živností a úpravou vzťahov v spoločnosti ), počas založenia a po založení spoločnosti.
 • Vypracovanie potrebných dokumentov ( podľa platnej legislatívy ).
 • Podanie návrhu na Živnostenský úrad, vrátane prevzatia osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti na príslušný súd a prevzatie výpisu zObchodného registera.
 • Garantujeme Vám založenie spoločnosti.
 • Využitím našich služieb ušetríte množstvo času a financií ( platíme polovičný súdny poplatok, ktorý je pri individuálnom podaní 300,- €

Vašu spoločnosť založíme v rámci celého Slovenska, cena je konečná vrátane súdneho poplatku.

OD 1.1.2016 NIE JE NUTNÉ VKLADAŤ ZÁKLADNÉ IMANIE 5.000,- € NA BANKOVÝ ÚČET. ( T.J. NIE JE HO NUTNÉ FYZICKY PREUKAZOVAŤ )

POSTUP PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI JE NASLEDOVNÝ:

 1. Bezplatná konzultácia ( telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom emailu ).
 2. Zašleme Vám formulár – po vyplnení vypracujeme potrebné dokumenty a zašleme Vám ich.
 3. Podpis dokumentov z Vašej strany a ich doručenie, poprípade zaslanie na našu adresu.
 4. Podáme žiadosť na Živnostenský úrad ( v cene neobmedzený počet voľných živností ).
 5. Podáme návrh na Obchodný register.
 6. Po zápise spoločnosti do Obchodného registra, prevezmeme výpis z OR a doručíme Vám všetky doklady.
 7. Zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade pre platenie dane z príjmu

Mohlo by Vás tiež zaujímať.